Bài giảng SERICEO

No ratings yet.
No ratings yet.

Chương trình đào tạo

SERICEO
Giữa công việc và hiệu suất, quản lý điều gì? 00:00:00
Điều kiện phản hồi mang tính xây dựng 00:00:00
Thiết lập chỉ số KPI đánh giá hiệu suất công việc 00:00:00
3 Nguyên tắc chiến lược đạt mục tiêu 00:00:00
Bí quyết để không thất bại trong quản trị sự thay đổi 00:00:00
Điều đáng quý của một nhà lãnh đạo có sự cam kết 00:00:00
Biểu tượng của sự say mê không tích cực 00:00:00
Hãy nhìn xung quanh, cơ hội sẽ mở ra 00:00:00
Phát minh vĩ đại sinh ra từ đam mê – Câu chuyện New-tơn 00:00:00
Ngừng thử thách, doanh nghiệp cũng ngừng phát triển – Toyota 00:00:00
Hích nhẹ hông nhân viên 00:00:00
Bí quyết để tập hợp một nhóm khởi nghiệp hiệu quả 00:00:00
Bởi vì mục tiêu làm chúng ta tăng tốc 00:00:00
Cách đối thoại của Leader để ngăn chặn bất đồng trong nhóm 00:00:00
Chỉ 1 khả năng kỳ tích của Calais 00:00:00
Có mới tránh nới cũ 00:00:00
Để không thất bại trong quản lý sự thay đổi 00:00:00
Điểm xuất phát của bồi dưỡng nhân viên Bản tự đánh giá bản thân 00:00:00
Đổi mới nhỏ, thành quả khổng lồ 00:00:00
Động lực cho sự phát triển nhân viên 00:00:00
Hãy khiến họ phát triển hơn thay vì đối xử tốt với họ 00:00:00
Hãy nhìn xung quanh cơ hội sẽ mở ra 00:00:00
Hãy thay đổi điều kiện 00:00:00
Khả năng cốt lõi làm nên thành tích 00:00:00
Người lãnh đạo có thể nói gì để vực dậy tinh thần làm việc theo nhóm 00:00:00
Những nguyên tắc và kỹ năng cơ bản trong thời kỳ đổi mới 00:00:00
Phương pháp để không thất bại trong quản trị sự thay đổi 00:00:00
Phương pháp thực hiện tầm nhìn của thung lũng Silicon 00:00:00
Sự lựa chọn, hãy vứt bỏ trước! 00:00:00
Sức mạnh để thay đổi thế giới, khả năng hành động 00:00:00
Thay đổi tương lai bằng kế hoạch phát triển năng lực 00:00:00
Thiết lập chỉ số KPI để đánh giá hiệu suất công việc 00:00:00
Trên và dưới làn sóng 00:00:00
Phát huy ưu điểm để nâng cao hiệu quả 00:00:00
Điều kiện để trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại 00:00:00
Hãy nâng cao sự tận tụy với tổ chức nếu muốn tăng năng suất làm việc 00:00:00
Nếu muốn trở thành một cấp trên xuất sắc, hãy là một huấn luyện viên 00:00:00
Bốn điều nhà lãnh đạo mới cần tránh 00:00:00

Vui lòng hoàn thành các đánh giá sau đây:KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

No ratings yet.


No ratings yet.

© 2012 Thinking School.
X