Chiến lược kinh doanh

PRIVATE
No ratings yet.

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên được trang bị các kiến thức, kỹ năng và công cụ sau:

  1. Hiểu và áp dụng các khái niệm căn bản như Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, chiến lược, mục tiêu chiến lược và quy trình quản trị chiến lược của doanh nghiệp.
  2. Biết và áp dụng các công cụ chính để hình thành tư duy chiến lược ma trận SWOT, phân tích PESTEL, Value chain, Value System, ma trận BCG, chiến lược vòng đời sản phẩm.
  3. Hiểu rõ và áp dụng 3 chiến lược cạnh tranh của Micheal Porter: Dẫn đầu về chi phí (Cost Leadership), Cạnh tranh bằng sự khác biệt (Differentiation), và Tập trung thị trường ngách (Focus)

Câu hỏi của học viên:

  1. Làm sao để một sản phẩm mới thành công khi tung ra thị trường?
  2. Làm sao để kế hoạch sản xuất ổn định?
No ratings yet.

Chương trình đào tạo

HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HỌC
Chương trình học 00:00:00
Kế hoạch học tập – Tổ chức nhân sự FREE 00:00:00
Câu hỏi của học viên 00:00:00
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
--BÀI GIẢNG
Chiến lược là gì? (3 chiến lược tổng quát) 00:00:00
Các khái niệm cơ bản của quản trị chiến lược 00:00:00
Nội dung bài giảng – Các khái niệm cơ bản 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA
Các khái niệm cơ bản 00:08:00
CẤP CHIẾN LƯỢC VÀ CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH
--BÀI GIẢNG
Các cấp chiến lược (3 generic strategies) 00:00:00
3 chiến lược cạnh tranh cơ bản của Micheal Porter (3 generic strategies) 00:00:00
Nội dung bài giảng – Cấp chiến lược và chiến lược cạnh tranh 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA
Các cấp chiến lược và CL cạnh tranh 00:08:00
QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC
--BÀI GIẢNG
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – phân tích 00:00:00
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Thiết kế 00:00:00
Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược – Triển khai 00:00:00
Nội dung bài giảng – Quy trình hoạch định và quản lý chiến lược 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA
Quy trình quản trị và hoạch định chiến lược 00:06:00
CÔNG CỤ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC
--BÀI GIẢNG
Phân tích SWOT 00:00:00
Phân tích PESTEL 00:00:00
Ma trận BCG 00:00:00
Chuỗi giá trị 00:00:00
Mô hình 5 tác lực cạnh tranh (5 forces model) 00:00:00
Quan điểm Chiến lược dựa trên nguồn lực – Resource based view 00:00:00
Chiến lược hợp nhất hàng dọc (Vertical Integration) 00:00:00
Vòng đời sản phẩm – PLC – phần 1 00:00:00
Vòng đời sản phẩm – PLC – phần 2 00:00:00
Nội dung bài giảng – Công cụ hoạch định chiến lược 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA
Công cụ hoạch định chiến lược 00:28:00
10 KỸ THUẬT ĐỂ CÓ Ý TƯỞNG SẢN PHẨM MỚI
--BÀI GIẢNG
Giới thiệu chung về 10 kĩ thuật 00:00:00
KT1 – Từ các lời phàn nàn 00:00:00
KT2 – Cải tiến các SP, giải pháp hiện tại 00:00:00
KT 3 – Từ các phân khúc khách hàng mới 00:00:00
KT4 – Từ các nhu cầu đặc biệt, thị trường ngách 00:00:00
KT5 – Từ các ý tưởng, sản phẩm mới khác 00:00:00
KT 6 – Từ các sản phẩm nước ngoài, SP các vùng miền khác nhau 00:00:00
KT7 – Từ kỹ thuật, Công nghệ mới 00:00:00
KT 8 – Từ kết hợp các sản phẩm và dịch vụ khác nhau 00:00:00
KT 9 – Tạo 1 hệ sinh thái hoàn chỉnh 00:00:00
KT 10 – Phát triển các ứng dụng mới từ sản phẩm hiện tại 00:00:00
Nội dung bài giảng – 10 kỹ thuật để có ý tưởng sản phẩm mới 00:00:00
--BÀI KIỂM TRA
10 KT để có ý tưởng mới 00:03:00
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
TÓM TẮT NỘI DUNG KHÓA HỌC
Các công cụ tư duy chiến lược 00:00:00
GAME TỰ KIỂM TRA KIẾN THỨC
Game Quizlet- Các khái niệm cơ bản FREE 00:00:00
Game Quizlet – Các thuật ngữ Việt – Anh 00:00:00
ĐỌC THÊM
Kinh doanh là gì? 00:00:00
Bán trà sữa mà cũng bày đặt là start up? 00:00:00
Lợi thế cạnh tranh 00:00:00
Sáng tạo và văn hóa học tập 00:00:00
Tránh mắc kẹt ở quản lý cấp trung 00:00:00
Viết cho các bạn trẻ 00:00:00
Người trên- kẻ dưới 00:00:00
Top 10 Strategic Technology Trends for 2019 00:00:00
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN
Kiểm tra kết thúc môn học 00:20:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học Chiến lược kinh doanh 00:00:00

Vui lòng hoàn thành các đánh giá sau đây:KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

No ratings yet.


No ratings yet.

© 2012 Thinking School.
X