Marketing

No ratings yet.

Hoàn thành khóa học này, học sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng như sau:

 • Hiểu được các khái niệm cơ bản của Marketing
 • Nắm được các phân khúc khách hàng, lựa chọn khách hàng mục tiêu và định vị trên thị trường mục tiêu
 • Các chiến lược marketing
 • Chiến lược truyền thông marketing mix
 • Chiến lược phát triển sản phẩm và dịch vụ
 • Chiến lược định giá sản phẩm
 • Chiến lược phân phối
 • Chiến lược truyền thông
 • Xây dựng thương hiệu

Yêu cầu

Khóa học được thiết kế để hoàn thành trong 8 tuần, tùy tốc độ học của học viên. Mỗi tuần học viên cần dành ít nhất 3 giờ để học trên hệ thống E-learning.

Để hoàn thành khóa học, học viên cần:

  1. Xem toàn bộ các clip bài giảng
  2. Làm các Bài kiểm tra quiz dưới mỗi chủ đề
  3. Hoàn thành bài tập cá nhân. Giảng viên sẽ chấm và góp ý
  4. Xem các hình huống & đọc các bài đọc thêm
  5. Hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa

Câu hỏi của học viên:
1. Làm sao đánh giá một chiến lược Marketing là hiệu quả?

Đây là khóa đào tạo nghiêm túc và chất lượng cao, học viên cần có sự chuẩn bị và cam kết để có thể thực sự hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo của mình.

No ratings yet.

Chương trình đào tạo

THÔNG TIN CHUNG
Kế hoạch học tập 00:00:00
Hỗ trợ kỹ thuật 00:00:00
Câu hỏi của học viên 00:00:00
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Giới thiệu Giảng viên 00:00:00
Ý nghĩa môn học 00:00:00
Đánh giá học viên 00:00:00
Slide bài giảng môn Marketing 00:00:00
BÀI GIẢNG - BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM
--GIỚI THIỆU VỀ MARKETING
Các khái niệm cơ bản trong Marketing 00:00:00
Tổng quan về Marketing – phần 1 00:00:00
Tổng quan về Marketing – phần 2 00:00:00
Sales vs Marketing 00:00:00
B2B Marketing 00:00:00
BÀI KIỂM TRA PHẦN 1 00:20:00
Slide Giới thiệu về marketing 00:00:00
-- LẬP KẾ HOẠCH VÀ CHIỀN LƯỢC MARKETING
Marketing hướng chiến lược – Các định hướng của công ty 00:00:00
Marketing hướng chiến lược – Marketing Tổng thể 00:00:00
Đặt mục tiêu cho Chiến lược marketing 00:00:00
Nghĩ kiểu Marketing 00:00:00
BÀI KIỂM TRA PHẦN 2 00:15:00
Slide Lập kế hoạch và chiến lược marketing 00:00:00
--QUI TRÌNH STP
Phân khúc thị trường 00:00:00
Lựa chọn phân khúc mục tiêu 00:00:00
Định vị trên thị trường mục tiêu 00:00:00
Tài sản khách hàng – Bài 1: Buông khách hàng 00:00:00
Tài sản khách hàng – Bài 2: Giữ khách hàng (phần 1) 00:00:00
Tài sản khách hàng – Bài 2: Giữ khách hàng (phần 2) 00:00:00
BÀI KIỂM TRA PHẦN 3 00:15:00
Slide Qui trình STP 00:00:00
--CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM
5 cấp độ của sản phẩm 00:00:00
Vòng đời sản phẩm – PLC – phần 1 00:00:00
Vòng đời sản phẩm – PLC – phần 2 00:00:00
Lý thuyết lan truyền đổi mới 00:00:00
BÀI KIỂM TRA PHẦN 4 00:15:00
Slide Chiến lược Sản phẩm 00:00:00
--CHIẾN LƯỢC GIÁ
Phương Pháp Định giá – Yếu tố ảnh hưởng đến Giá 00:00:00
Phương pháp định giá – Các yếu tố dùng để định giá 00:00:00
Phương pháp định giá – Mục tiêu Định giá 00:00:00
Quản lý Giá – Các phương thức Điều chỉnh giá 00:00:00
BÀI KIỂM TRA PHẦN 5 00:15:00
Slide Chiến lược giá 00:00:00
--CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI
Tổng quan về Kênh phân phối 00:00:00
Thiết kế kênh phân phối 00:00:00
Quản lý Kênh phân phối 00:00:00
BÀI KIỂM TRA PHẦN 6 00:15:00
Slide Chiến lược phân phối 00:00:00
--CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ
Phương pháp chiêu thị – Bán hàng & Tiếp thị trực tiếp 00:00:00
Phương pháp chiêu thị – Khuyến mãi, Sự kiện, PR & Quảng cáo 00:00:00
Xây dựng và phát triển thương hiệu 00:00:00
Quản trị thương hiệu 00:00:00
Các xu hướng Marketing mới 00:00:00
BÀI KIỂM TRA PHẦN 7 00:15:00
Slide Chiến lược Chiêu thị 00:00:00
TÌNH HUỐNG - CASE STUDY
Case study 1: Marketing cạnh tranh thời khủng hoảng 00:00:00
Case study 2: Tập trung và khác biệt 00:00:00
Case study 3: Lựa chọn phân khúc thị trường 00:00:00
Case study 4: Lựa chọn sản phẩm thời khủng hoảng 00:00:00
Case study 5: Sự cố Marketing Bị đối thủ qua mặt 00:00:00
Case study 6: Cuộc chiến kênh phân phối – Bài toán cạnh tranh 00:00:00
Case study 7: Khủng hoảng truyền thông 00:00:00
BÀI ĐỌC ĐỀ XUẤT
Bài đọc thêm 1 – tư duy Marketing 00:00:00
Bài đọc thêm 2: Khách hàng phàn nàn, phiền phức hay tài sản 00:00:00
Bài đọc thêm 3: Tìm – Giữ – Buông 00:00:00
Bài đọc thêm 4: Mochi, mocha, donuts, hay bánh trôi 00:00:00
Bài đọc thêm 5: Định vị sản phẩm : Giá cả hay quan hệ 00:00:00
Bài đọc thêm 6: Hoa tết 00:00:00
Mar – Bài đọc thêm – làm kinh doanh là làm gì 00:00:00
Mar – Bài đọc thêm – Mơ mộng hay sáng tạo 00:00:00
Mar – Bài đọc thêm – Facebook lộn xộn ghê lắm 00:00:00
Mar – Bài đọc thêm – Bạn có uống nước chè không 00:00:00
Mar – Bài đọc thêm – Muốn sáng tạo mà an toàn ư 00:00:00
Mar – Bài đọc thêm – Tìm hiểu hành vi người dùng 00:00:00
Mar – Bài đọc thêm – Tái định vị 00:00:00
Mar – Bài đọc thêm – Lựa chọn phân khúc mới 00:00:00
BÀI TẬP - BÀI THI KẾT THÚC KHÓA HỌC
Bài thi trắc nghiệm kết thúc khóa học_Marketing (Chỉ làm 1 lần) 01:00:00
ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Đánh giá khóa học 00:00:00

Vui lòng hoàn thành các đánh giá sau đây:KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

No ratings yet.


No ratings yet.

© 2012 Thinking School.
X