Tổ chức nhân sự

PRIVATE
No ratings yet.

Lớp học Tổ chức Nhân sự chính thức khai giảng vào ngày 03/08/2020.

Các unit chính của khóa học sẽ có thể truy cập được từ 8h sáng thứ CN 02/08/2020.

Giới thiệu khóa học

Các tổ chức ngày nay phải đối mặt với vô số thách thức khi quản lý tài năng của họ. Trong các thị trường trưởng thành, các công ty cần đẩy mạnh nỗ lực để xây dựng một hệ thống các nhà lãnh đạo trong tương lai. Ở các thị trường mới nổi, các công ty lại cần phát triển các chiến lược tài năng vừa nhanh nhẹn vừa hiệu quả đồng thời thu hút và giữ lại nguồn nhân lực chủ chốt. Để đạt được những mục tiêu này, các công ty cần một cách tiếp cận tích hợp, có hệ thống để thu hút, phát triển, kết nối và giữ chân nhân tài quan trọng.

Khóa học này đưa ra những thách thức cho học viên tìm hiểu sâu hơn về tổ chức của họ, quản lý tài năng quan trọng của họ và suy nghĩ về các giải pháp để giải quyết những thách thức này. Khóa học này với một cách nhìn hệ thống về quản lý tài năng sẽ cung cấp các quy trình khác nhau để tạo ra các giải pháp hiệu quả. Ngoài ra, học viên còn được tiếp cận với các xu hướng hiện tại và tư duy tiên tiến trong lĩnh vực quản lý tài năng.

Mục tiêu của khóa học

  • Cách đánh giá các tiếp cận của một tổ chức về việc quản lý tài năng và sự liên kết của nó với chiến lược kinh doanh tổng thể
  • Các cách chọn công cụ và quy trình đánh giá tài năng và nhận dạng phù hợp với triết lý tài năng của tổ chức
  • Đưa ra các chiến lược để phát triển, thu hút và giữ chân nhân tài
  • Kỹ thuật bồi dưỡng văn hóa hỗ trợ các nỗ lực quản lý nhân tài và mang đến thương hiệu của một tổ chức
  • Cách đo lường hiệu quả của các chương trình tài năng cá nhân và theo dõi một Hệ thống quản lý tài năng

Đối tượng học viên

  • Các học viên doanh nghiệp thuộc các nhóm L&D, TMD, OD, HR.
No ratings yet.

Chương trình đào tạo

Thông tin tổng quan
Mục tiêu khóa học 00:00:00
Kế hoạch học tập – Tổ chức nhân sự FREE 00:00:00
Trục trặc kỹ thuật, học vụ thì hỏi ai? 00:00:00
BÀI GIẢNG VÀ BÀI KIỂM TRA
--Phong thái lãnh đạo của bạn là gì?
Leader vs Manager 00:00:00
Lãnh đạo thích nghi – Adaptive Leadership 00:00:00
Lãnh đạo theo tình huống – Situational Leadership 00:00:00
Lãnh đạo chuyển hóa – Transformational Leadership 00:00:00
5 vai trò chính của một nhà lãnh đạo hiệu quả 00:00:00
Lãnh đạo theo Lộ trình và Kết quả 00:00:00
Bài kiểm tra: Phong thái lãnh đạo – TM 00:20:00
--TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
Vai trò chiến lược của quản trị nhân sự trong tổ chức 00:00:00
Phân tích, hoạch định chiến lược, quản trị nguồn nhân lực 00:00:00
Quản lý thay đổi và vai trò của nhân sự 00:00:00
Những xu hướng quan trọng của quản trị nhân sự 00:00:00
Bài kiểm tra: Quản trị nhân sự 00:10:00
--Talent Acquisition
Workforce Planning – Hoạch định Nhân sự 00:00:00
How to interview effectively – Tổ chức phỏng vấn hiệu quả 00:00:00
Employer Value Proposition – Thương hiệu nhà tuyển dụng 00:00:00
Sourcing – Tạo nguồn nhân lực 00:00:00
Bài kiểm tra: Thu hút nhân tài 00:10:00
--LEARNING AND DEVELOPMENT
Learning and Development 101 (part 1) 00:00:00
Learning and Development 101 (part 2) 00:00:00
Learning and Development 101 (part 3) 00:00:00
Chu trình hoạt động của L&D (part 1) 00:00:00
Chu trình hoạt động của L&D (part 2) 00:00:00
Chu trình hoạt động của L&D (part 3) 00:00:00
Chu trình hoạt động của L&D (part 4) 00:00:00
Bài kiểm tra: L&D 00:10:00
--EMPOWERMENT
Giới thiệu về trao quyền 00:00:00
Nếu không trao quyền? 00:00:00
Lợi ích của trao quyền 00:00:00
Trao quyền thế nào? 00:00:00
Cân bằng quyền lực 00:00:00
Cản trở của việc trao quyền 00:00:00
Bài kiểm tra: Trao quyền 00:10:00
--DIVERSITY MANAGEMENT
Diversity Management – Tổng quan 00:00:00
10 loại đa dạng trong doanh nghiệp 00:00:00
How to increase diversity in the workplace 00:00:00
12 Benefits of Diversity 00:00:00
Bài kiểm tra: Quản lý sự đa dạng 00:15:00
--ENGAGEMENT AND RETENTION
Engagement and Retention – Gắn kết và giữ nhân viên 00:00:00
Succession Planning – Hoạch định kế thừa 00:00:00
Career Planning – Hoạch định nghề nghiệp 00:00:00
Bài kiểm tra: Gắn kết 00:10:00
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Talent Acquisition – Case studies 00:00:00
Learning and Development – Case studies 00:00:00
Performance Management – Case study 00:00:00
Isa Notermans_ How Spotify tackles Diversity and Inclusion in the Workplace 00:00:00
How Diversity and Inclusion Drive Success for KPMG in Vietnam and Cambodia 00:00:00
Talent Management for the Twenty-First Century (HBR) 00:00:00
--PERFORMANCE MANAGEMENT
8 Shocking Performance Management Statistics FREE 00:00:00
--LEARNING AND DEVELOPMENT
4 Ways to Create a Learning Culture on Your Team 00:00:00
Make Sure Everyone on Your Team Sees Learning as Part of Their Job 00:00:00
ADDIE 00:00:00
--RETENTION
VIDEO: The real secret to employee engagement (HBR) 00:00:00
8 Things Leaders Do That Make Employees Quit (HBR) 00:00:00
When a Top Performer Wants to Leave, Should You Try to Stop Them? (HBR) 00:00:00
--Diversity Management
More Evidence That Company Diversity Leads To Better Profits 00:00:00
ÔN TẬP VÀ TỰ PHẢN CHIẾU
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Bài tập tình huống 7 ngày
Bài tập tình huống – Orion 7, 00:00
KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN VÀ ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
Bài kiểm tra cuối khóa 01:00:00
Đánh giá khóa học – Đắc nhân tài 00:00:00

Vui lòng hoàn thành các đánh giá sau đây:KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUNG

No ratings yet.


No ratings yet.

© 2012 Thinking School.
X